Voorwaarden

Voorwaarden
De volgende voorwaarden gelden voor iedere behandeling/transactie tussen Ellen Dieker en de cliënt. De cliënt heeft vooraf aan de behandeling kennis genomen van deze voorwaarden en gaat hiermee akkoord.

Afspraken
Bij verhindering afspraak zo spoedig mogelijk berichten, uiterlijk 24 uur van tevoren. Wanneer de cliënt deze verplichting niet nakomt zal het volledige bedrag voor behandeling in rekening worden gebracht.

Tarieven en betaling
Prijzen voor behandeling en producten zijn inclusief BTW. Betaling geschiedt contant of via banktransactie.

Aansprakelijkheid
Ambulant pedicure Ellen Dieker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de cliënt onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik of werk heeft verstrekt. Ellen Dieker is tevens niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen.

Privacy bescherming
Ambulant pedicure Ellen Dieker gebruikt persoonsgegevens alleen voor de verwerking van betalingen en in eigen administratie. Gegevens van cliënten zullen nooit aan derden worden doorgegeven of verkocht.

De foto’s op deze website zijn gemaakt door Sveya Dieker (c)